ชื่อเว็บไซต์  

รับสอนพิเศษงานแกะสลัก ผักและผลไม้ โทร.08-96756756 / e-mail : carvingthai@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 16 คน
 สถิติเดือนนี้ 314 คน
สถิติปีนี้  1563 คน
สถิติทั้งหมด 145821 คน
เริ่มเมื่อ 2007-12-04


 
.

ประวัติงานแกะสลัก

         ประวัติงานแกะสลักมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในสมัยสมเด็จพระร่วงเจ้า  และได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพมาศ  เรื่องประเพณีพระราชพิธีจองเปรียง   ผู้หญิงในวังหลวงมีการเรียนงานบ้านงานเรือนการแกะสลักและสืบทอดต่อกันมาจนกระทั้งลูกหลาน  ในปัจจุบันมีการเปิดสอนในสถาบันต่างๆ   เช่นโรงเรียน  มหาวิทยาลัย   โรงเรียนสอนการทำอาหาร  โรงเรียนฝึกอาชีพของกทม.   และศูนย์ฝึกอาชีพของกทม.  เปิดสอนให้นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา  และพัฒนาจนเป็นงานธุรกิจแขนงหนึ่ง

         ในสมัยกรุงรัตนโกสิน  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงประพันธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง  และได้ทรงนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคราวหวาน  และเห่ชมผลไม้ตอนหนึ่งว่า

                น้อยหน่านำเมล็ดออก                           ปล้อนเปลือกออกเป็นอัศจรรย์

มือใครไหนจักทัน                                                                เทียบเทียมที่ฝีมือนาง

                ผลเงาะไม่งามแงะ                                  มล่อนเมล็ดและเหลือปัญญา               

หวนเห็นเช่นรจนา                                                 จำเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม

และในตอนหนึ่งของพระราชนิพนธ์บทละคร  เรื่องสังข์ทอง  บรรยายตอนนางจันทร์แกะสลักชิ้นฟักเป็นเรื่องราวของนางกับพระสังข์  ในตอนหนึ่งว่า 

                เมื่อนั้น                                                    นางจันทร์ชื่นชมสมหมาย

อุตสาห์เหนื่อยยากฝากกาย                                   ให้วิเสททั้งหลายเขาเมตตา

นางต้มแกงแต่งเครื่องเวลาไร                                               ชอบพระทัยลูกรักนักหนา

สมหวังดังจิตที่คิดมา                                             กัลยาจะแกล้งแกงผัก

จึงหยิบยกมาตั้งนั่งฝาน                                         เอาไว้ในจานแล้วเจียนจัก

แกะเป็นรูปองค์นงลักษณ์                                     เมื่ออยู่กับผัวรักในวัง

                ชิ้นหนึ่งทรงครรภ์กัลยา                        คลอดลูกออกมาเป็นหอยสังข์

ชิ้นสองท่องเที่ยวเซซัง                                          อุ้มลูกไปยังพนาลัย

ชิ้นสามเมื่ออยู่ยายตา                                             ลูกยาออกช่วยขับไก่

ชิ้นสี่กัลยามาแต่ไพร่                                             ทุบสังข์ป่นไปกับนอกชาน

ชิ้นห้าปิตุรงค์ทรงศักดิ์                                          ให้จับตัวลูกรักมาจากบ้าน

ชิ้นหกจ้องจำทำประจาน                                      ให้ประหารค่าฟันให้บรรลัย

ชิ้นเจ็ดสิ้นเรื่องอรทัย                                            ใครใครไม่ทันจะสงกา        

                  ดังนั้น  งานศลิปการแกะสลักจึงมีค่าควรแก่การที่จะอนุลักษณ์สืบต่อไปจนถึงลูกหลาน  และให้ชาวต่างชาติได้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ความอ่อนช้อยงดงาน ความละเอียดอ่อนประณีต  และความอดทนในงานแกะสลักผักและผลไม้ของคนไทยในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่  ๆ ขึ้นมา  และมีการจัดงานประกวดในสถานที่ต่าง ๆ  เพื่ออนุลักษณ์งานแกะสลักและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา  เพื่อให้กับคนรุ่นใหม่สืบต่อไปCopyright (c) 2006 by : Carvingthailand

Powered by AIWEB